Vol642嫩模Emily顾奈奈澳门旅拍蝙蝠侠内衣露油亮肌肤诱惑写真59P顾奈奈尤蜜荟

Vol642嫩模Emily顾奈奈澳门旅拍蝙蝠侠内衣露油亮肌肤诱惑写真59P顾奈奈尤蜜荟

有因元气亏损而不能送出。或蛔卒动而气阻,或食暴入而气壅,或胃气虚于上而气不舒,或肾气虚于下而气不续,皆能挠挫运机,行不顺利,而呃呃之声,有自来矣。

先以米泔皂荚汤洗头,拭干涂之。 用酽醋调膏,入水一盏煎服。

形气相失,谓之难治。\r面部图\pt106a1.bmp\r庭者,首面也。

 神气浮弱,返同小儿,全假将护以助衰晚。每用二钱,极沸汤泡。

须臾上床,宜仰卧,不宜侧。虫蚁食之,令乳无汁。

并治胎前产后虚损,月水不止,崩漏等证。 空腹取一方寸匕,和无灰酒服之。

Leave a Reply