Vol329女神Egg-尤妮丝典雅礼裙半脱露丁字裤秀豪乳翘臀极致诱惑写真51P尤妮丝花漾

Vol329女神Egg-尤妮丝典雅礼裙半脱露丁字裤秀豪乳翘臀极致诱惑写真51P尤妮丝花漾

一经淤积,骨则粗而大,肉则壅而滞,筋则拳而曲,皮则绷而紧,能无病乎?而肾囊为经络汇走上下之处,所有揉散六阴之积不得过茎,逆流而为癣矣。

以漸為之,僻漏乃止,或內不善而僻漏,無可益也,反且先死。 又去邪即所以补正,邪去则正复,但以平淡之饮食调之,不数日而精神勃发矣。

肝火动,由肝血之虚,滋阴则火自降。中士亦且自綝綝幾知之,亦不須為其悉說也。

天見其行,復善之,使其出入無干犯之者。太阴之上,湿气治之,中见阳明。

 然地為母,父施於母,故於陰中也,其施陽精,同始發於天耳。若人无病,粱肉而已,及其有病,当先诛伐,病之去也,粱肉补之。

寸田,两眉间,为上丹田。 須治生有錢財,乃當出之。

Leave a Reply